+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk                                                                   Rozlúčka s maturantmi

Dňa 23. 4. 2013 sa konala v ŠI – Medická 2, slávnostná rozlúčka s maturantmi. Už tradičná udalosť, kedy sa maturanti lúčia s ŠI, so svojimi vychovávateľmi a všetkými zamestnancami,  prebehla zaujímavo a možno aj trošku dojemne. Všetky ďakovné príhovory či už od pani riaditeľky – Ing. M. Konečnej, Mgr. Ľ . Ďuriška /podpredseda RZ/, ale aj členov žiackej rady, rekapitulovali obdobie, ktoré tu naši maturanti strávili, zamýšľali sa nad vzájomným obohatením a krásnou premenou mladých ľudí z „detí“ na dospelých. Niektorí maturanti, ktorí celé štyri roky usilovne pracovali, boli odmenení knižnou odmenou. Kultúrny program v podaní A.  Balážovej, N. Kislanovej, K. Palušákovej,  B. Galuščákovej,  E. Kokyho, F. Juhásza, Mgr. M. Pastornickej, N. Fedurcovej, B. Cipárovej, K. Juhászovej, L. Hreha, J. Perháča a K. Šteca. Tiež skupiny „Márna Snaha“ /M. Bertič,  T. Takacs a M. Choma /, celú slávnosť spestril a obohatil.

Celú akciu moderovali Terézia Poláková a Jozef Šiška. Žiacka rada, ktorá spolupracovala pri organizovaní celej akcie, odviedla kvalitnú prácu a F. Juhász znova potvrdil svoje kvality.

 

Rozlúčka s maturantmi

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.