+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skROZLÚČKA S MATURANTMI

  

Blíži sa čas maturít, a preto sme sa 25. apríla 2012 symbolicky lúčili s našimi maturantmi. Vo vyzdobenej jedálni sa na Rozlúčke s maturantmi zúčastnilo vedenie internátu a 129 maturantov so svojimi vychovávateľmi. Z radov rodičov prijali pozvanie pani Valéria Jacková a pán Mgr. Ľubomír Ďuriško.

Na úvod zaznel slávnostný Gaudeamus igitur. Nasledoval príhovor pani riaditeľky, Ing. Melánie Konečnej. Zaujímavý program obohatilo tanečné vystúpenie súrodencov Juhászovcov. Na pár sekúnd sa zastavil čas pri excelentnom speve Márie Škvarlovej, ktorá zaspievala Halejuja od Alexandry Burke. S maturantmi sa prišli rozlúčiť aj zástupcovia žiackej rady – Pavla Majirská a František Juhász. Za maturantov sa symbolicky slovom i kvetom poďakovali Martina Konečná a Jakub Bohač.

Výnimočným momentom slávnostnej rozlúčky bolo ocenenie šikovných žiakov. Pani riaditeľka a podpredseda RZ venovali knižnú odmenu 39 žiakom. Program sa skončil autorskou tvorbou Dominiky Sokolskej, ktorá spolu s Veronikou Kocúrekovou a Michalom Ivanom Fleischom venovala nášmu internátu vlastnú pieseň. Celým večerom nás sprevádzala moderátorka – Michaela Brašková.

Po oficiálnej časti Rozlúčky s maturantmi nasledovala slávnostná večera so zákuskom.

Výchovno-vzdelávací cieľ celointernátnej akcie bol splnený. Pevne veríme, že všetkým našim maturantom bude priať šťastie pri maturitách, prijímačkách i v celom ďalšom živote.