+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk



Rozlúčka s maturantmi

 

Ani sme sa nenazdali a prišiel máj. Máj, čas lásky, čas maturít, …

Skúška dospelosti je významným mílnikom v živote každého maturanta. Je to obdobie očakávaní, spomienok i rozhodnutí – výnimočné chvíle, ktoré sa pamätajú. Preto sa pani vychovávateľky Ing. Tatiana Zahradníčková a PhDr. Mária Tejová rozhodli pripraviť pre našich maturantov slávnostnú rozlúčku. 27. apríla 2010 sa v jedálni ŠI stretlo 108 žiakov štvrtých, z bilingvárnych gymnázií, piatych ročníkov.

Výnimočný moment podčiarkli tóny Gaudeamusu. Poďakovanie za maturantov predniesli Romana Balážová a Lukáš Jevčík. Žiaci vyjadrili svoju vďaku nielen slovne, ale aj krásnym kvetom, ktorým obdarovali svojich vychovávateľov. V mene rodičov sa prítomným prihovoril pán Ing. Milan Marčinčo, ktorý následne odovzdal slovo pani riaditeľke, Ing. Melánii Konečnej. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľka osobne poďakovala aktívnym žiakom a na pamiatku im odovzdala knižnú odmenu.

Symbolicky sa s maturantmi „rozlúčili“ aj kamaráti z nižších ročníkov, ktorí si pripravili hudobné vystúpenia i vtipnú dramatickú scénku. Nemali by sme zabudnúť ani na recitáciu básne či skupinový tanec. Celým programom nás sprevádzala Estera Kaliňáková. Hudobný podmaz a ozvučenie zabezpečil Kristián Krenar.

Na záver Rozlúčky s maturantmi sa podávala slávnostná večera a zákusok.