+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skPOSKYTOVANIE PSYCHOLOGICKÉHO A VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA PRE ŽIAKOV ŠI
Žiaci v školskom internáte majú možnosť využívať služby psychologičky, ktorá im ponúka „sprievodcovskú“ službu, poradenstvo pri zvládaní problémov, s ktorými sa stretnú počas štúdia na strednej škole a života v školskom internáte. Ide najmä o tieto problémy :

  • poradenské konzultácie pri problémoch učenia / ťažkosti v učení, zlý prospech, problémy v koncentrácii a pod.
  • psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života / problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi a spolubývajúcimi, problémy v partnerských vzťahoch a pod.
  • poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu a sebazdokonaľovania.
  • profesijné poradenstvo – profesijné rozhodovanie, voľba ďalšieho štúdia a povolania, poskytovanie profesijných informácií.
  • psychologickú podporu pri zvládaní a riešení životných ťažkostí, štúdijných a životných kríz, nadmernej záťaže, stresu a iné.

Konzultačné hodiny pre žiakov sú v

  • pondelok
  • a v stredu
od 16,30 – 17,30 a po dohode aj v iných termínoch, v miestnosti č.120 – 1.posch. - PhDr. Prevozňáková – psychológ ŠI Na psychologdm@centrum.sk môžete požiadať o konzultáciu, poradenstvo, alebo informáciu aj prostredníctvom e-mailu.