+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk„Prírodné krásy a kultúrne pamiatky Slovenska“

/14. marec 2012/

Cieľom podujatia bolo vytvárať pozitívny vzťah k prírodným krásam a kultúrnym pamiatkam rodnej vlasti a súčasne upevňovať známe informácie resp. získať nové.

Kvízu sa zúčastnili žiaci z 13 výchovných skupín. Súťažilo sa v dvojčlenných a  trojčlenných družstvách s celkovým počtom 28 súťažiacich. Kvíz pozostával z 20 otázok s troma možnosťami odpovedí.

Po skúsenostiach z minulého šk. roku sme zase využili informačno-komunikatívnu techniku, rozšírenú už aj o obrazový materiál správnej odpovede. Žiaci postupne boli informovaní o jednotlivých otázkach aj s  príslušným obrázkom a s troma možnosťami odpovedí, z ktorých následne jednu vyznačili do pripraveného tlačiva.Zobrazenie správnej odpovede značne prispelo k správnemu rozhodnutiu pri výbere správnej odpovede. Po odovzdaní tlačiva a jeho vyhodnotení žiaci boli informovaní o konečnom poradí postupne od posledného po prvé miesto.

Víťazom kvízu s počtom bodov 15 sa stala vých.sk.č.17 v zložení Peter Müller, 1.roč. Gymn. Poštová a Patrik Demjan, 1.roč. SPŠstav. a geodetická.

Kvíz splnil svoj cieľ, v miestnosti aj napriek napätej súťaživej atmosfére vládla príjemná pohoda .Všetci účastníci vďaka finančnému príspevku z rodičovského združenia obdržali sladkú odmenu a víťazi od sponzorov kvízu: „RABAKA“ reklamné panely a šéfredaktora časopisu „Cestovateľ“ hodnotné ceny resp. pozornosti.