+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skPrednáška o možnostiach štúdia na Technickej univerzite v Košiciach

v akademickom roku 2014/2015

 

Po zabezpečení príslušného propagačného materiálu a jeho zverejnení na nástenkách, resp. jednotlivých poschodiach ŠI sme podľa celoročného plánu na rok 2013/2014 dňa 13.11. 2013 v študovni na 6. poschodí privítali doc. Ing. Štefana Nižníka CSc. z Hutníckej fakulty v Košiciach.

Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť žiakov okrem možnosti štúdia na TU aj o prijímacích konaniach na jednotlivých fakultách v akademickom roku 2014/2015.

Vyššie spomínané informácie boli sprostredkované prezentáciou z diskety cez počítačový projektor a vďaka fundovanému komentáru docenta sa tak žiaci mali možnosť dozvedieť obšírnejšie

hlavne o fakultách o ktoré prejavili záujem.

Každý z účastníkov besedy podľa potreby resp. záujmu si mohol zobrať z pripraveného propagačného materiálu jednotlivých fakúlt získaného v informačnom centre na rektoráte TU.

Záverom môžem konštatovať, že prednáška spojená s besedou splnila svoj cieľ a stala sa spoľahlivým ukazovateľom správnej voľby prípadného ďalšieho štúdia na TU v Košiciach u prítomných 8 žiakov.

 

 Vyhotovil: M. Kováč

Dňa: 14.11.2013

Beseda o TUKE

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.