+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skNávšteva planetária a hvezdárne – Domino 

Akcia sa uskutočnila dňa 24.10.2016.  Jej cieľom bolo šíriť poznatky z astronómie, ponúknuť zaujímavé, netradičné pohľady na vesmír a hviezdnu oblohu. V planetáriu nás čakal Ing. Peter Kaňuk, ktorý nám pripravil pestrý program. Okrem zaujímavých populárno – náučných prednášok, pozerania hviezdnej oblohy na veľkoplošnej projekcii, vysvetlenia orientácie na oblohe, sme sa veľa dozvedeli aj o Planétach slnečnej sústavy. Akcia sa tešila u žiakov veľkému záujmu, zúčastnilo sa jej 39 žiakov z rôznych  výchovných skupín s vychovávateľkami  Mgr. R. Hockickovou, Mgr. M. Urbanovou a Ing. D. Lacovou.

Organizátorka akcie:  Ing. Danka Lacová

Pozorovanie oblohy a novinky v astrológii

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.