+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skPoznávanie zvykov a tradícií slovenskej národnostnej menšiny  v Maďarsku

Na začiatku júna, v čase dažďov a povodní,  sme sa zúčastnili akcie, ktorej  cieľom bolo  spoznať život slovenskej menšiny v Maďarsku  v rámci projektu „Spoločne ďalej v Európe“.

Vyrazili sme už  ráno o šiestej.  Došli sme až na maďarské hranice - a odtiaľ späť na  internát. Kvôli záplavám sme sa ďalej nedostali. Nakoniec sme sa obchádzkou  cez Tornaľu prebojovali do Miškolca. S menšími komplikáciami, no predsa. Tam sa k nám pridali chlapci z partnerského chlapčenského internátu Petőfi Sándor Közepiskolai Fiúkollégium a mohli sme pokračovať v ceste. Našou poznávacou cestou nás sprevádzal poslanec Mestského zastupiteľstva v Miškolci, pán Bartha György.

Našou prvou zastávkou bola dedina neďaleko Miškolca - Bükszentlászló. Túto dedinu založili slovenskí vysťahovalci pred 300 rokmi. Bola to prvá slovenská dedina v okolí, no obyvatelia boli neskôr kvôli nedostatku dreva a nerastných surovín nútení sťahovať sa a rozširovať svoje územie. Takto vznikli ďalšie dve osady – Répashuty a Bükszentkereszti.

My sme navštívili miestnu materskú školu, kde nás deti privítali krásnym programom v podobe slovenských ľudových piesní a tancov, ku ktorým sa niektorí z nás aj pridali. Táto materská škola vznikla v roku 1998 pre deti slovenskej národnostnej menšiny, ktorá žije v tejto dedine.

Naša cesta ďalej pokračovala na západ. V podvečer sme sa poriadne unavení z celodenného cestovania zastavili aj na termálnom kúpalisku v Egeri, kde sme si konečne mohli oddýchnuť. Po rušnej noci sme nasledujúci deň znova vyrazili na cestu, tentoraz do dediny Bánk, kde sme sa stretli s obyvateľmi a   zase navštívili materskú školu. Tu nám porozprávali veľa o dodržiavaní slovenských zvykov a tradícií v dedine. Nás prekvapili najmä staršie babičky, ktoré si ešte stále obliekali slovenské  kroje. Deti nám pripravili zaujímavý program a pri odchode nás všetky veselo odprevádzali. Lúčenie v Miškolci nebolo jednoduché, no tešili  sme sa , že sa čoskoro stretneme znovu na ďalšej akcii projektu....

O živote slovenskej menšiny v Maďarsku sme sa porozprávali s vychovávateľkou materskej školy v dedine Bánk, Bükszentlászló, s miestnymi obyvateľmi a pánom poslancom, od ktorých sme sa dozvedeli, že okolo roku 1700 bolo mnoho ľudí žijúcich na Slovensku  vysťahovaných do Maďarska hlavne z dôvodu, že sa nechceli vzdať používania maďarského jazyka. Tak vznikali malé osady Slovákov v Maďarsku. Ich zvyky sa čiastočne dodržiavajú dodnes. Dôvodom postupného  zániku slovenčiny a slovenských zvykov v týchto dedinách je prirodzená asimilácia s domácim obyvateľstvom.