+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSpoločné stretnutie študentov oboch inštitúcií, ktoré   bolo zamerané  na poznávanie zvykov a tradícií maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku sa uskutočnilo v dňoch  5. – 7. decembra 2009.

V zaujímavom programe sme mali možnosť “na tvári miesta” vidieť a počuť, že spolunažívanie  bežných obyvateľov slovenskej a maďarskej národnosti je bezproblémové. Prvý deň stretnutia sme prežili v malej dedinke Janík /Jánok/, v ktorej je viac ako 50% obyvateľov maďarskej národnosti. Po prijatí starostom obce, ktorý nás oboznámil so životom v obci a  s jej históriou sme absolvovali celý program 8.ročníka medzinárodného stretnutia betlehemských pastierov, ktoré je každoročne realizované v Janíku za účasti betlehemských súborov maďarských národnostných menšín na Slovensku,  ktorí vystupovali v maďarskom jazyku a súborov slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, ktoré vystupovali v slovenskom jazyku.

V nedeľu program pokračoval v Košiciach. Mnohí z účastníkov  sa zúčastnili bohoslužby v maďarskom jazyku, spolu so slovenskými študentami potom trávili voľný čas športovými aktivitami, v popoludňajších hodinách sme si spoločne prezreli program Vianočných Košíc v historickom centre a  Vianočný koncert súborov národnostých menšín žijúcich v Košiciach.  Slávnostná večera podľa slovenských zvykov s typickými jedlami,  s kultúrnym programom a darčekami bola pre hostí z Maďarska veľkým prekvapením.

Tretí deň programu  prežili  maďarskí študenti na Gymnáziu a základnej škole s vyučujúcim jazykom maďarským, kde sa po prijatí riaditeľkou školy a prehliadkou školy rozdelili do jednotlivých tried a absolvovali  vyučovacií proces podľa rozvrhu školy.

Trojdňové stretnutie, ktoré významne prispelo k upeveniu priateľstva medzi študentami, čoho dôsledkom bolo ťažké lúčenie, splnilo najdôležitejší cieľ celého projektu: prispelo k poznaniu, že ľudí nemožno hodnotiť podľa ich národnosti, že si v zhode a mieri žijú Slováci a Maďari     v národnostne zmiešaných územiach a že tolerancia je základom európskej spolupráce a  spoločného života  v Európe.