+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skPOTULKY MESTOM

Dňa 24.5.2017 sa uskutočnila celo internátna akcia: Potulky mestom - Košice ako ich nepoznáte, ktorá sa  významnou mierou týka  spoločenského života. Cieľom výchovnej činnosti bola mozaika pestrého programu s významnými udalosťami a historickými pamiatkami. Žiaci z 11- ich výchovných skupín mali možnosť vypočuť si zaujímavosti s odborným výkladom v sprievode p. Vajovej.

Dôležitým faktom bolo rozvíjanie ich vedomostí o živote a dejinách Košíc. Etnické sebauvedomovanie histórie Košíc z uvedenej akcie rozvinulo národné vedomie a proces vlasteneckej a spoločenskej výchovy.

Akciu pripravila Bc. Iveta Šepentalová

Potulky mestom

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.