+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk4. Reprezentačný ples ŠI 2014

Pred vstupom do krásne vyzdobenej, vysvietenej a upravenej sály rozdávala Žiacka rada, každej dievčine kytičku sviežich tulipánov, chlapcom milé slovo. Skoro profesionálni moderátori Ilčinová Júlia, Revajová Viktória, Šiška Jozef a Ivanko Kevin predstavili prvé číslo programu a to žiarivé a rezké mažoretky: Džuberová Klaudia, Bérešová Zuzka, Marková Kristína, Nováková Simona, Krábáčová Anička, Hvizdošová Lenka.

29. novembra 2014 o 18. hodine p. riaditeľka Ing. Melánia Konečná slávnostne otvorila už tradičný a to 4. Reprezentačný ples.  Zaznel gong a začala sa skvelá zábava.  Po mažoretkách  vystúpila talentovaná Tereza Gerzaničová a predviedla krásny spev a  hru na gitare. Ďalej sa  ozvali tóny viedenského valčíka a sála sa zaplnila tanečnými pármi. Od začiatku bolo cítiť skvelú atmosféru a výbornú zábavu. Prvé kolo ukončila vynikajúca večera aj s predjedlom. Naše p. kuchárky /aj pán kuchár/ pripravili pastvu pre oči no najmä pre chuťové poháriky.  Atmosféru výnimočnej večere podfarbil Marek Madeja svojou virtuóznou hrou na klavír. Posilnení sme sa roztancovali a DJ p. Hrabušický skvelou voľbou hudby bavil všetkých prítomných. Program pokračoval v podaní tanca žiačok a žiakov Konzervatória z Exnárovej pod názvom „Micky“ a polnočným pôsobivým kankánom v podaní žiakov a žiačok : Džuberová Klaudia, Bérešová Zuzka, Marková Kristína, Nováková Simona, Krabáčová Anička, Hvizdošová Lenka, Jendrušák David, Duda Peter a Sajko Erik . Nevšednú atmosféru vytvorili chlapci z tanečnej skupiny „Outbreak“ /Sirocký Štefan, Kusnýr Jakub, Biroš Peter, Borovský Miroslav, Bačo Alexander, Hudáček Dominik, Varady Sebastián a Shefak Adam/. Pri ich tanečných „kúskoch“ človek neveril vlastným očiam. Dievčatá hlasným  povzbudzovaním tlieskali a chlapci s troškou závisti len pozerali. Pri brušnej tanečnici to bolo presne naopak. Angelika Iskiová zanechala orientálny a pôsobivý zážitok. Tombola potešila niektorých výhrou a iných napínavým očakávaním.

Tento ples všetkých prekvapil svojou neopakovateľnou atmosférou, ktorá sa prejavila v kultivovanej spoločenskej zábave všetkých prítomných.

Ples

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.