+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skEurópsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Deň  18. október bol stanovený za Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi a v tomto roku si ho pripomíname už po ôsmy raz.  Obchod s ľuďmi je celosvetovo tretím najvýnosnejším nelegálnym obchodom  - podľa odhadov sa na ňom každoročne medzinárodné organizované skupiny obohatia o 110 miliárd eur... Medzinárodná organizácia práce ILO uvádza , že až 18,7 milióna ľudí sa  stalo obeťami obchodovania  formou nútenej práce alebo sex biznisuZarážajúcim je zistenie, že 40 až 50 percent obetí sú deti...

„Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je preto  potrebné o tomto probléme hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho...“ Tieto slová boli hlavnou myšlienkou akcie realizovanej pod vedením Mgr. Hockickovej dňa 19. 10. 2015 v klubovni 310. Po úvodnej prezentácii si žiaci pozreli dokumentárny film: „Mne sa to stať nemôže“. Akcia bola ukončená krátkou diskusiou a rekapituláciou preventívnych opatrení.

Fotodokumentácia: Mgr. Mária Karoľová a žiačka ZÚ Richnavská Diana

Za akciu zodpovedná: Mgr. Renáta Hockicková

Obchodovanie s ľuďmi

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.