+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk



Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi - 18. október - si v EÚ pripomíname už od roku 2007.

Obchodovanie s ľuďmi je trestným činom proti slobode a ľudskej dôstojnosti.

Na základe štatistík spracúvaných Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality od 1. januára 2016 do 30. septembra 2016 bolo do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených celkom 14 osôb - 12 mužov a 2 ženy. 

„Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je preto  potrebné o tomto probléme hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho...“ Tieto slová boli hlavnou myšlienkou akcie „Nestaň sa otrokom“ realizovanej pod vedením Mgr. Hockickovej dňa 18. 10. 2016 v klubovni 310. Po úvodnej prezentácii, boli žiakom vysvetlené niektoré mýty o obchodovaní s ľuďmi a v závere akcie si pozreli dokumentárny film: „Mne sa to stať nemôže“.  

Akcie sa zúčastnilo 58 žiakov ŠI. 

Fotodokumentácia: Elizabeth Vargová a Mgr. Mária Karoľová

Za akciu zodpovedná: Mgr. Renáta Hockicková

Nestaň sa otrokom

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.