+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skNávšteva planetária a hvezdárne – Domino 

Akcia sa uskutočnila  dňa 25.11.2015. Jej cieľom bolo šíriť poznatky z astronómie, ponúknuť zaujímavé, netradičné pohľady na vesmír a hviezdnu oblohu. Okrem zaujímavých populárno – náučných prednášok, pozerania hviezdnej oblohy na veľkoplošnej projekcii, vysvetlenia orientácie na oblohe, program podujatia doplnil program v planetáriu a to pozorovanie objektov večernej oblohy ďalekohľadom. Akcia sa tešila u žiakov veľkému záujmu, zúčastnilo sa jej 35 žiakov z rôznych výchovných skupín s vychovávateľkami pani E. Bodnárovou a Mgr. E. Samborovou.

Organizátorka akcie:  Ing. Danka Lacová 

Návšteva planetária

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.