+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skNávšteva Domova sociálnych služieb

Dňa 27. januára 2010 sa pani vychovávateľka Gabriela Kokinčáková vybrala s našimi žiakmi na návštevu špeciálneho zariadenia, ktoré sídli na adrese Park Mládeže 3 v Košiciach. Žiaci sa zoznámili so sociálnymi pracovníkmi, ktorí pracujú so psychicky narušenými osobami. Ide o  odborníkov so zameraním na rozvoj jemnej motoriky mentálne postihnutých. Počas návštevy DSS si žiaci uvedomili, aká je náročná socializácia a adaptácia mentálne narušených osôb v súčasnej spoločnosti.