+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skNávšteva divadelného predstavenia

 V súlade s akčným plánom Rodinnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu a v zmysle plánu výchovy k ľudským právam  pani vychovávateľky Bocanová a Hockicková zabezpečili dňa 20. 10. 2014 pre žiakov ŠI návštevu divadelného predstavenia Voľnomyšlienkár.

Brilantne napísaná komédia autora Erica-Emmanuela Schmitta, jedného z celosvetovo najhrávanejších francúzskych autorov v spracovaní režiséra Michala Spišáka, uviedla Nová scéna v Košiciach. Komédia vychádza z molierovskej tradície a je to taká „dišputa" o morálke, vtipná a zábavná. Celý dej sa točil okolo veľkého osvieteneckého filozofa Denisa Diderota - hlavného redaktora vznikajúcej Encyklopédie. Tá mala za úlohu zozbierať sumu informácií o svete. Osvietenci totiž verili, že všetky informácie o svete sa dajú zozbierať. Diderot má do Encyklopédie napísať heslo o morálke a pritom sám žije amorálne.

Diderotove túžby, ktoré lavírujú medzi pokušením sa dostávajú do konfliktu - časového aj ideového - s písaním state o morálke, ktorou chce celému svetu i sebe samému dokázať, že je schopný filozofovať o čomkoľvek. No zároveň musí otcovsky výchovne pôsobiť na dcéru Angeliku, ktorá je sama zamilovaná do omnoho staršieho muža, s čím Diderot, samozrejme, kardinálne nesúhlasí. Vtipné dialógy boli pohladením pre divákovu inteligenciu i citlivosť a zároveň nútili premýšľať...

Predstavenia sa zúčastnilo 34 žiakov Školského internátu. Dňa 21.10.2014 bola v čitárni ŠI uskutočnená beseda k tomuto predstaveniu

 Foto: Christopher Varga

Zodpovedná: Mgr. Hockicková Renáta

Divadelné predstavenie

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.