+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skNAJKRAJŠIA IZBA

            V mesiaci február sa v ŠI už tradične uskutočnila „Súťaž o najkrajšiu izbu“.

Súťaž prebiehala v dňoch 18. – 19. februára, nakoľko sa súťažilo v 2 kategóriách, a to kategórii dievčenských a kategórii chlapčenských izieb.

            Izby hodnotila päťčlenná hodnotiaca komisia,  zložená z ubytovacích referentov, pod vedením pani vychovávateľky Krasnovskej. Táto komisia veľmi objektívne, ale i  kriticky a zodpovedne hodnotila jednotlivé izby na základe vopred stanovených kritérií. Do súťaže bolo zapojených celkovo 22 izieb. Veľký dôraz sa kládol hlavne na vlastnú kreativitu a estetizáciu pri dotváraní interiéru izieb.

            Spomedzi všetkých izieb boli vybrané tie najkrajšie, ktoré boli odmenené vecnými cenami i sladkými pozornosťami. Takisto aj ostatní zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou. Samotné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutočnilo dňa 20. februára.

            Všetkým súťažiacim  ďakujeme za účasť a výhercom ešte raz srdečne blahoželáme !

 Členovia hodnotiacej komisie :    Kristína Bubniaková                      Michal Husák

                                                           Angelika Patakiová                        Ivan Nosáľ

                                                           Christopher Varga

Výhercovia : 

- kategória dievčenských izieb :

426 B Klaudia Palušáková , Aneta Kostovčáková

                        401 B Dana Bubánová, Daniela Tomášiková

                        632 B Sára Kancianová, Ingrid Kvočková

 

- kategória chlapčenských izieb :

808 A Tomáš Baňacký, Patrik Lukáč

604 A Christopher Varga, Patrik Kolbasa

818 B Ivan Nosáľ, Roman Sert

 

                                               Organizátor súťaže : Mgr. M. Krasnovská

 

Naj izba

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.