+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSúťaž  o NAJkrajšiu izbu dievčat a chlapcov 2010

Celointernátna akcia – Súťaž o NAJkrajšiu izbu dievčat a chlapcov 2010 - sa uskutočnila  v dňoch  24.a 25.novembra 2010.Cieľom tejto akcie bolo rozvíjať tvorivé schopnosti a estetické cítenie žiakov a zmysel pre poriadok a súťaživosť. Súťažilo 21 dievčenských izieb a 12 chlapčenských izieb. Každá výchovná skupina mala v súťaži zastúpenie. Zo strany dievčat bol o súťaž väčší záujem ako u chlapcov. Hodnotiaca komisia bola zostavená z ubytovacích referentov -osobitne dievčenská a osobitne chlapčenská.

V dievčenskej sekcii dosiahli 2 izby plný počet bodov a umiestnili sa na 1. mieste. Boli to izby č. 407 B z 8 .VS /p.v. Hudecová/ a č. 431 B z 9 . VS / p.v. Semancová/.V chlapčenskej sekcii najviac bodov získala izba č.717 A zo 17. VS /p.v. Gačková/.Izby na prvých 3 miestach boli odmenené peňažnými poukážkami  do obchodného domu TESCO. Poukážky boli preplatené z rodičovského fondu.

Výsledky hodnotenia DIEČAT:

IZBA

Počet bodov

1.miesto

407 B, 431 B

50

2.m

205 B, 313  B

48,5

3.m

617 B

45,5

4.m

525 B

45

5.m

513 B

43


Výsledky hodnotenia CHLAPCOV:

IZBA

Počet bodov

1.miesto

717 A

44

2.m

708 A

40

3.m

727 A

38

4.m

832 B

35

5.m

716A,823B,813B

34

Vyhodnotenie súťaže bolo na celointernátnom podujatí „Mikulášska párty „ ,ktoré sa konalo v jedálni ŠI dňa 6.12.2010.