+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk 

  „ NAJ talent ŠI “

 

Celointernátna  akcia sa uskutočnila 5. apríla 2016 v jedálni ŠI. Začiatok bol o 18.30 hod., zabávali sme sa do 21.00 hod. Bola to súťaž zameraná na vystúpenie jednotlivých žiakov, ktorí  majú talent a chcú ho prísť prezentovať. Do tejto súťaže sa zapojili aj ŠI: Werferova, Považská, Jedlíkova .

Súťažiaci si zmerali sily v týchto disciplínach: spev, tanec, hra na hudobný nástroj, literárna tvorba, karate, ľudová tvorba, postup výroby odlievania zvonov, atď.

Do súťaže sa prihlásilo 20 súťažných čísel a účinkujúcich bolo spolu 28.

Jednotlivé vystúpenia hodnotila 4-členná odborná porota zostavená z radu vychovávateľov aj zástupkyne Žiackej rady. Každý divák dostal  1 platný hlasovací lístok a mohol zahlasovať len za jedného súťažiaceho. Súťažiaci si vylosovali  jednotlivé súťažné čísla, pod ktorými vystupovali.

Tohto večera sa zúčastnilo  cca 150 divákov,  platný počet zozbieraných hlasovacích lístkov bolo 136 ks.

A toto sú víťazi:

  1. miesto: Peter Gáč, Marián Hadžurik – spev + gitara – 36 hlasov
  2. miesto: Jakub Vorobeľ – postup odlievania zvonov – 17 hlasov
  3. miesto: Dominik Ronďoš – spev + gitara – 15 hlasov
  4. miesto: Jaro Tulej – hra na klavír – 13 hlasov
  5. miesto: Tereza Gerzaničová – spev – 12 hlasov

zvyšné hlasy  získali ostaní súťažiaci.

Atmosféra bola výborná, žiakom sa veľmi páčila. Pokiaľ to bude možné, zopakujeme si túto súťaž aj o rok.

Vaši organizátori !

NAJ talent ŠI

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.