+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skNAJ  NAJ  NAJ  O  SLOVENSKU

Akcia sa uskutočnila 18. 11. 2015. Jej cieľom bolo  poznať  „NAJ“  o Slovensku  a získať  nové informácie o našej krajine, ako napr.  najdlhšia rieka, najväčšia umelá nádrž, najstarší oltár, najnižšie položené miesto, najdlhšia jaskyňa a pod. Táto súťaž, resp. vedomostný kvíz bol prezentovaný formou prezentácie na interaktívnej tabuli. Úlohou žiakov bolo ihneď správne odpovedať na otázku, resp. fotografiu uvedenú na snímke. Súťažili 2-3 členné družstvá z jednotlivých VS. Akcie sa zúčastnilo cca 35 žiakov. Žiakom sa akcia veľmi páčila. Žiaci na prvých troch miestach dostali sladkú odmenu a ostatní  súťažiaci tiež.

 

                                                                                                              Akciu pripravila: Ing. Jarmila Krbaťová

Naj Naj Naj o Slovensku

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.