+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skMomentky z ŠI

Organizátorkami akcie s názvom Momentky zo Školského internátu boli pani vychovávateľky z piateho poschodia, PhDr. Mária Tejová a Ing. Tatiana Zahradníčková. Hlavnou myšlienkou „momentiek“ bolo prostredníctvom fotografie priblížiť život v internáte z pohľadu žiakov v najrôznejších podobách a situáciách. Do súťaže sa zozbieralo okolo 60 záberov. Z 38 fotiek sa vo vestibule poskladala mozaika obohatená o vtipné názvy, ktoré ku svojim záberom priradili žiaci.