+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk„ Môj najkrajší výrobok “


Dňa 12. 04. 2011 uskutočnila sa súťaž v tvorivosti a manuálnej zručnosti talentovaných žiakov. Vystavených bolo 35 prác a  prišlo ich ohodnotiť asi 200 študentov. Každý z nich mohol dať svoj hlas trom prácam, ktoré sa im najviac páčili.

Na 1. mieste sa umiestnila práca – obraz, autorka Michaela Varcholíková

z VS p. Karoľovej.

Na 2. mieste sa umiestnila  práca – obraz, autorka Mirka Hrebeňárová

z VS p. Hudecovej.

Na 3. mieste sa umiestnila práca – Sypané soli, autorky boli žiačky

z VS p. Semancovej.

Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže boli odmenení z prostriedkov Rady rodičov.

Akciu pripravila : Bc. Erika Samborová