+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skMládežnícka sv. omša

Dňa 23.11.2011 sa so začiatkom o 19.30 hod. za aktívnej účasti žiakov rôznych vekových kategórií, uskutočnila po prvýkrát  rímskokatolícka mládežnícka svätá omša s pátrom Milanom Hermanovský OSA, z Rehole sv. Augustína na Slovensku. Páter svoju homíliu zameral na aktuálnu rodinno-morálnu tému.

Pod vedením p. vychovávateľky Mgr. R. Hockickovej sa do čítaní zapojili: žiačka Radka Demčáková z VS č.13 a žiak Daniel Plíček z VS č.15. Na gitare hral žiak Kristián Sedlák z VS č.15 a spievala žiačka Nina Biačková z VS č.11. Po ukončení sv. omše žiaci zotrvali s pátrom Milanom v družnom rozhovore až do večierky.

Akcia sa konala v priestoroch jedálne ŠI a mala u žiakov veľmi dobrý ohlas. O tom svedčí aj skutočnosť, že požiadali pátra Milana, aby svoju návštevu na ŠI ešte zopakoval.