+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skMedzinárodný deň mlieka

Celointernátna  akcia Medzinárodný deň mlieka  sa uskutočnila dňa 17.5.2016,  pod vedením koordinátorky projektu Zdravý internát pani vychovávateľky

Ing. T. Zahradníčkovej v spolupráci s vedúcou jedálne pani I. Šoltésovou. Žiaci obdivovali vkusne naaranžované mliečne dobroty a tí, ktorí nie sú alergickí na mlieko a mliečne výrobky, si aj pochutnali na vystavených dobrotách a mliečnych kokteiloch, ktoré im ponúkali naše žiačky.

Motiváciou k tejto akcii bol záujem žiakov o zdravé stravovanie a tiež nenásilnou formou informovať žiakov o význame mlieka pre zdravý vývoj mladého organizmu a  o možnostiach ako predchádzať zdravým stravovaním civilizačným chorobám.

Medzinárodný deň mlieka

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.