+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skV dňoch 20.– 22.10.2009 sme sa zúčastnili  medzinárodnej školy ekologickej výchovy v rámci projektu prihraničnej spolupráce „ Spoločne ďalej v Európe “.  Medzinárodná škola sa   konala v meste Szilvásvárad v Maďarsku. Akcie sa zúčastnilo 20 žiakov  Školského internátu, Medická 2, Košice, ku ktorým sa v Miškolci pridalo 20 študentov partnerskej organizácie – Petöfi Sándor fiúkollégium v Miškolci.

1. deň medzinárodnej školy bol zameraný  na poznávanie prírodného bohatstva a poznávanie územia v pohorí Buk – Szilvásvárad a okolia mestečka Eger, kde sme si  pozreli aj pamätihodnosti mesta.  V Szilvásvárade sme sa zamerali na čistenie územia okolo turistických chodníkov, zber a triedenie odpadu a  na výchovu k zodpovednosti za prírodné bohatstvo krajiny, kde žijeme tak, aby sme ju v dobrom stave zanechali pre ďalšie generácie.

2. deň programu sme prežili v zážitkovom lese Szilvásváradu, kde sme  absolvovali  náučno -  zážitkový program. V popoludňajších hodinách sme sa horskou železnicou presunuli do Národného parku, kde program pokračoval ekologickým výskumom pôdy,  vody  a živočíchov v tomto prírodnom území.  Vzorky potrebné na dlhodobejšie pozorovanie sme si zobrali  spolu s odborníkmi –  ekológmi z Výskumného ústavu v Miškolci do miesta ubytovania, kde vo večerných hodinách prebiehala  medzinárodná ekologická súťaž. Súťažné družstvá, ktoré boli  tvorené študentami z Miškolca, Košíc a zmiešané družstvo, súťažili v znalostiach z oblasti ekológie, enviromentalistiky, zodpovednej ochrany prírody, geografie a geológie. Večerný program bol vyplnený aj zaujímavými prednáškami odborníkov z praxe.

3.deň programu sme si v rámci  na turistickej vychádzky v Szilvásvárade  prezreli zaujímavé  Panoptikum, ktoré prispelo k rozšíreniu informovanosti nás -  študentov.

My - účastníci tejto medzinárodnej  školy ekologickej výchovy sme  prežili tri dni plné poznávania prírody, vzájomného poznávania, rozvíjania partnerstva  a relaxu v krásnom  prírodnom horskom prostredí Maďarska.