+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDňa 19. 1. 2012 sme sa zúčastnili podujatia „Medzi rečou“ - otvorená diskusia spojená s prednesom literárnych textov, hudbou a prezentáciou fotografií na tému „Čo je mesto“. Toto podujatie organizovala Verejná knižnica Jána Bocatia – Centrálna knižnica, Hviezdoslavova 5, v Košiciach.

Akcia sa uskutočnila v čitárni ŠI a zúčastnili sa na nej žiaci a žiačky z viacerých výchovných skupín.

Podujatie bolo veľmi pútavé a zaujímavé, bol vytvorený priestor na prezentáciu názorov našich žiakov, ktoré vychádzali z ich odborných vedomostí z oblasti výtvarného umenia, literatúry a hudby.

Organizátormi podujatia boli vychovávateľky : Mgr. A. Tomská a PhDr. Geraldína  Romanovová