+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skMarec – mesiac knihy

 

„Vlastnou univerzitou nášho života je zbierka kníh.“

Thomas Carlyle
 

Marec je mesiacom knihy už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu. Cieľom bolo podporiť záujem o knihy a aktivizovať činnosť knižníc.

Matej Hrebenda (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) sa do slovenskej histórie zapísal najmä ako popredný rozširovateľ slovenských a českých kníh. Šíril kultúru a osvetu. Prechodil nielen celé Slovensko, ale aj Prahu, Viedeň, Pešť a Dolnú zem. Na cestách zachraňoval pred skazou staré knihy a významnou mierou sa pričinil o budovanie knižníc. Kolportážou ovplyvnil kultúrny život na Slovensku a svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. I keď sám nevidomý, predsa viedol slovenský ľud za svetlom poznávania.

Aj v našom ŠI sme v mesiaci knihy doplnili ponuku knižného fondu o nové tituly z rôznych žánrov, zakúpených z prostriedkov rodičovského združenia a   z prevádzkových prostriedkov. Pri výbere kníh do čitárne spolupracovali žiaci čitateľskej zložky ZÚ Rodina a my.

KNIHY - pre niektorých neoddeliteľná súčasť povinného čítania a učenia sa, pre iných, aj čas oddychu.

V dňoch 10. až 17. 3. 2014 sa uskutočnila výstava nových kníh spojená s besedou o knihách. Akcia bola prijatá so záujmom a už počas výstavy si žiaci rezervovali jednotlivé tituly.

 

Fotodokumentácia: žiačky VS 3

Organizátorka akcie: Mgr. Hockicková