+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.

Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.“

Ján Amos Komenský

 

Už tradične mesiac marec spájame nielen s jarnou rovnodennosťou a príchodom jari, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí i informácií a síce s knihami. Kniha najlepší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

A prečo si Mesiac knihy pripomíname práve v marci? V marci sa totižto narodil aj zomrel Matej Hrebenda-Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880).                                                                                                        

Do slovenskej histórie sa zapísal ako národný buditeľ, ľudový básnik, zberateľ národných piesní, no právom mu prináleží titul misionár slovenského národa, či prvý slovenský kolportér kníh, ktorýcestoval po celom Slovensku, zachránil mnoho kníh pred spálením a tým prispel ku vzniku knižníc.

Knižnice prebrali po smrti Mateja Hrebendu funkciu šírenia vzdelanosti, stali sa kultúrnou, vzdelávacou a informačnou ustanovizňou s prístupom k informáciám pre svojich čitateľov počas celého roka. No marci obzvlášť aktivizujú svoju činnosť.

Do čitárne v našom ŠI sme v mesiaci knihy doplnili ponuku knižného fondu o zaujímavé tituly z rôznych žánrov, zakúpených z prostriedkov rodičovského združenia. Knihy spolu s p. vychovávateľkou vyberali žiaci čitateľskej zložky ZÚ.

V dňoch 25. a 26. 3. 2014 sa uskutočnila výstava nových kníh, ktorá bola prijatá so záujmom a už počas výstavy si žiaci rezervovali jednotlivé tituly.

 

Výstava kníh nebola jedinou akciou na podporu čítania. Dňa 27. marca 2014 sa 10 žiakov záujmového útvaru p. v. Hockickovej zúčastnilo na Súťažno-vedomostnom kvíze stredoškolských študentských internátov k 90. výročiu založenia knižnice, ktorý sa uskutočnil v nových priestoroch knižnice Jána Bocatia. Akciu organizovali: Verejná knižnica Jána Bocatia v spolupráci s ŠI Komenského 42 Košice. K dôstojnému rázu celého kultúrno-spoločenského večera prispeli hudobnými vstupmi konzervatoristi - žiaci nášho ŠI.

Súťaživosť a napätie sa stupňovali počas celej akcie, kde v šiestich kolách si 6 družstiev zmeralo sily vo vedomostiach v troch okruhoch tém:

  • 90. výročie knižnice – jej založenie

  • Košice – hlavného mesta kultúry 2013

  • oblasť športu

 V silnej konkurencii obstálo naše družstvo na veľmi peknom druhom mieste (hneď po družstve z ŠI Komenského a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z ŠI Jedlíková) k čomu súťažiacim aj touto cestou blahoželám a ďakujem za aktívnu spoluprácu a čas strávený prípravou.

 

Mgr. Hockicková

Mesiac knihy

Marec - mesiac knihy

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.