+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skMalá škola spoločenskej výchovy

Pani vychovávateľka, Gabriela Kokinčáková, si pripravila pre žiakov školského internátu kvíz – Malú školu spoločenskej výchovy. 8. novembra 2010 sa na treťom poschodí v priestoroch študovne stretlo 32 žiakov, ktorí si ozrejmili odborné výrazy z etickej výchovy a etikety. Mnohí sa oboznámili s novými informáciami v oblasti pravidiel spoločenského správania. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili kvízu, boli ohodnotení sladkou odmenou z peňazí rodičovského združenia. Za účasť v celointernátnej akcii dostali žiačky a žiaci  drobné maškrty.

Výsledky kvízu :

1. miesto         Mackaľ, Kachman /VS p. Kováča /

Gallová, Víťazková /VS p. Lacová /

2. miesto         Pramuková, Andrášková  / VS p. Semancová /

3. miesto         Kubáňová, Fečková /VS p. Kokinčáková /

Kotlárová, Hrebeňárová   / VS p. Hudecová /