+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk Ľudské práva našimi očami

Termín: 2. júna 2016

Čas: od 19.00 – 21.00 hod.

Oblasť: Spoločenská výchova

Organizátor: Ing. Krbaťová Jarmila

Do akcie sa zapojilo cca 21 žiakov z ŠI, ktorí svojou kresbou, resp. fotografiou  vyjadrili konkrétne dané ľudské práva zo svojho pohľadu.  Najčastejšie znázornili ľudské práva: ... nikto nesmie byť mučený, nikto nesmie byť otrokom, každý má právo na ochranu proti diskriminácii, každý má právo slobodne sa pohybovať, právo na slobodu myslenia, právo na prácu, právo na vzdelanie, na  odpočinok, právo podieľať sa na kultúrnom živote... Je zaujímavé, aké rôzne podoby daných práv vyjadrili žiaci  “svojimi očami“... Tejto súťaže a zároveň výstavy sa zúčastnili žiaci  z týchto VS: 6. VS, 7.VS, 9. VS, 11. VS, 14. VS, 15. VS, 17. VS, 19. VS, 22.VS a 24.VS. Práce žiakov boli na vysokej úrovni, prví traja, aj všetci zúčastnení dostali vecné ceny a sladkú odmenu.

Práce žiakov posúdila odborná porota zložená z týchto členov:

Mgr. Igor Pešta – vychovávateľ

Peter Polanský – žiak 1. roč. , ŠÚV Jakobyho

Maroš Vasilišin – úspešný maturant, ŠÚV Jakobyho

Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto: Oliver Mušinka – 19. VS
  2. miesto: Gabriel Nagypál – 19. VS
  3. miesto: Viktória Kolesárová – 14. VS
  4. miesto: Rebeka Sejnová – 6. VS

Vypracovala: Ing. Krbaťová J.

Ľudské práva našimi očami

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.