+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKVÍZ VŠEOBECNÝCH VEDOMOSTÍ 

Rozumová  výchova:           Prehĺbenie osobných vedomostí

Termín:                                19.4.2017

Čas:                                      od 19.30 hod  do 20.30 hod.  

Miesto konania:                 Miestnosť č. 310

Cieľ akcie :    Prehĺbiť osobné vedomostí -zvýšiť vedomostnú úroveň všeobecných

                      oblastí život  a zabaviť sa súťažnou formou. Súťažia 2-členné družstvá

                      s každej výchovnej skupiny

 

Zodpovedný:                            Mgr. František Stacho

Zabezpečenie nákupu cien:   Mgr. František  Stacho  po dotácii finančných

                                                  prostriedkov „rodičovského“ fondu- p.Havajová

Technické zabezpečenie:        Mgr. František Stacho

Fotodokumentácia:                Mgr. Urbanová  Mária

 

Vypracoval:  Mgr. František  Stacho                         Schválil:   Mgr. Pavel  Hudáček

                                                                                                 Vedúci výchovy  

                                    

Vyhodnotenie :

      Kvíz všeobecných vedomostí patrí už k tradičným  celointernátnym  podujatiam a zaznamenal svoj 10 ty ročník.  Žiaci  odpovedali písomnou formou na 37 otázok s možnosťami odpovedí a,b,c. Komorná a rodinná atmosféra sa potvrdila a spontánnosť  s akou reagovali, aj s pripomienkami. Ako po minulé roky bolo v miestnosti  310 “ plno „  ale to nebránilo skvelému zápoleniu. Prvenstvo si odniesli reprezentanti  22.vs D. Krišta a R. Hotáry. s počtom 31 správnych odpovedí.  Na druhom až štvrtom mieste zhodne 30 bodov a po „rostrelových“ otázkach napokon  druhí  boli chlapci 24 vs.  A.Pekárik a J. Uberlauer. Tretie boli dievčatá 4vs. T. Tereščáková a T. Berdáková.  Celkový počet súťažiacich bol  32 ,neúčasť niektorých výchovných skupín napriek  propagácii.Za súťaživosť a „námahu“ každý účastník bol odmenený čokoládou  podľa umiestnenia aj adekvátnej veľkosti a osobného výberu.

Žiaci sa zhodne vyjadrili, že sa tešia  sa na ďalší ročník.

                                                                 

Kvíz všeobecných vedomostí 2017

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.