+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skVYHODNOTENIE KVÍZU VŠEOBECNÝCH VEDOMOSTÍ

 Kvíz už po 6. - krát vyzval študentov dychtiacich po preverení svojich vedomostí vo všeobecnej rovine na súťaž v dvojiciach. Účasť z 15- ich výchovných skupín bola dostatočná a komorné prostredie miestnosti č. 310 bolo tradične až rodinné a súťaživosť a snaha sa dala „krájať„.V 30 - ich otázkach boli zastúpené rôzne kategórie otázok a limit na odpovede bol neobmedzený. Tohtoročné otázky boli náročné ,o čom svedčí aj počet správnych odpovedí víťazného družstva 4.VS – iba 19.

  1. miesto: Grebáčová, Gornaľová - 4.VS

  2. miesto: Jakubovová, Kočišová,Terkaničová - 12.VS

  3. miesto: Schmotzer, Drotár - 20. VS

Za dosiahnuté výsledky žiaci získali sladké odmeny -čokolády, a to nielen víťazi, ale aj všetci účastníci. Čokolády boli spravodlivo podelené - teda veľkosť podľa poradia.

Tradícia tohto kvízu je neprerušená , a tak veríme, že sa bude v ďalšom roku opakovať.

 

Organizátor kvízu : Mgr. F. StachoKvíz všeobecných vedmomostí

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.