+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKVÍZ VŠEOBECNÝCH VEDOMOSTÍ

Piateho ročníka kvízu všeobecných vedomostí sa tradične zúčastnilo dostatočné množstvo družstiev a „dobrý chýr“ prezentovali aj dvaja žiaci, ktorí sa tohto kvízu zúčastnili už po štvrtýkrát, čo sa prejavilo v úspešnosti a získaní prvenstva po druhýkrát.

Pripravených bolo 38 otázok a tie boli z rôznych oblastí života človeka. Neformálnu atmosféru dotvárali samotní žiaci, z ktorých niekoľkí napriek vypracovaniu formuláru na zemi sa v snahe predháňali a aj samotní víťazi „takto“ konali po druhý rok. Vyhodnotenie aj samotný kvíz zabezpečil p.Stacho. Hneď po súťaži každý žiak ako odmenu získal adekvátne veľkú čokoládu.

 

Výsledky:

1. miesto :           Kachman, Muchin                18. VS

2. mesto:             Beluško,Vengrín, Hreha      22. VS

3. miesto :           Čorgoová,Lovásová             9. VS