+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKvíz všeobecných vedomostí

Už sa stalo tradíciou, že kvíz všeobecných vedomostí je obľúbenou súťažou medzi žiakmi /v predstihu si zabezpečovali účasť /. 22.februára 2012 sa uskutočnil už 4. ročník.  Atmosféra v miestnosti 310 bola príjemná, aj keď účastníkov bolo viac ako je kapacita /viď foto/, ale spolupráca dvojíc a chuť zvíťaziť bola enormná. V 40-tich otázkach z rôznych oblastí si žiaci overovali vedomosti. Tí, ktorí ich nemali dostatok, doplnili si ich po vyhodnotení správnych odpovedí.

Víťazom sa stalo družstvo : Stanislav Kachman /18. VS/ a Filip Uhelák /19. VS/.

Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo 17. VS : Norbert Gašparík  a Peter Müller.

Tretie boli dievčatá zo 4. VS: Daniela Víťazková a Miroslava Gallová.

Celkový počet zúčastnených družstiev bol 18.