+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk 

Kvíz  - Krásy Vysokých Tatier

Dňa 15.03.2017 sa v  ŠI  uskutočnil kvíz o Vysokých Tatrách, ktorého sa zúčastnilo

22 súťažných družstiev z jednotlivých VS. Cieľom kvízu bolo spoznávať  a chrániť Tatranský národný park. /TANAP/. Žiaci v teste odpovedali na 20 otázok .

Na prvom mieste sa umiestnili žiačky Natália Rohaľová a Laura Poláková z VS č. 2  

vych. Hudákovej. Druhé miesto obsadili žiaci vych. Kocurovej z VS č.22 Robert Hotary a Samuel Krištan,  tretie miesto získali žiačky Bronislava Rešovská a Katarína Markušová  z 15.VS vych. Čačkovej. Kvíz sa teší u žiakov veľkému záujmu. Všetci súťažiaci  boli odmenení sladkosťami.

V Košiciach, 16.03.2017                                            Mgr. Erika Samborová

Krásy Vysokých Tatier

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.