+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk 

Kvíz  - Krásy Vysokých Tatier  

 Dňa 14.10.2015 sa v  ŠI  uskutočnil kvíz o Vysokých Tatrách, ktorého sa zúčastnilo 16 dvojčlenných súťažných družstiev z jednotlivých VS. Cieľom kvízu bolo spoznávať  a chrániť Tatranský národný park. /TANAP/. Žiaci v teste pripravenom formou prezentácie odpovedali na 20 otázok. Kvíz bol spestrený zaujímavým filmovým dokumentom o Tatrách.

 Na prvom mieste sa umiestnili žiačky Natália Česánková a Janka Demčáková z VS č. 6 p. vych. Lacovej. Druhé miesto obsadili žiačky p. vych. Samborovej z VS č.5 Eva Hamašová a Renáta Pomajová a tretie miesto získali Miriam Geletková a  Daniela  Pišteková z 15. VS p. vych. Izvickej. Kvíz sa teší u žiakov veľkému záujmu. Všetci súťažiaci  boli odmenení sladkosťami.

                                                                               Mgr. Erika Samborová

 

Kvíz Krásy Vysokých Tatier 2015

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.