+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKvíz  „Čo vieme o USA“ ?

Kvíz sa konal v jedálni ŠI dňa  30. 3. 2011 a zúčastnilo sa ho 20 dvojčlenných družstiev z 19 výchovných skupín. Pred  kvízom bola súťažiacim premietnutá krátka prezentácia o USA. Bolo pripravených 20 otázok s možnosťou výberu správnej odpovede z 3 možností. Otázky boli premietané na stenu a aj čítané. Počas vyhodnocovania  sa súťažiaci dozvedeli správne odpovede.

Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami a prvé štyri družstvá dostali vecné odmeny, ktoré boli zakúpené z fondu rodičovského združenia.

Výsledky kvízu :

1. miesto – Ladislav Bučko, Ján Rybovič  /vych. Bc.Kocur/

2. miesto -  Jakub Bohač, Jozef Chudík  /vych. Mgr. Gačková/

3. miesto -  Gabriela Lenďáková, Martina Konečná /vych. Ing. Kitková/

4. miesto -  Stanislav Kachman, Tomáš Mackaľ /vych. Ing. Kováč/


Ing. Mária Kitková, Ing. Tatiana Zahradníčková