+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKvíz - Krásy Vysokých Tatier

Dňa 30.11.2011 sa v jedálni ŠI uskutočnil kvíz o Vysokých Tatrách, ktorého sa zúčastnilo 22 súťažných družstiev z jednotlivých VS. Cieľom kvízu bolo spoznávať a chrániť Tatranský národný park /TANAP/. Žiaci v teste odpovedali na 20 otázok .

Na prvom mieste sa umiestnili žiačky Andrašková Mária a Salayová Ivana z VS č. 8/ p.vych. Hudecová/. Druhé miesto obsadili žiačky p.vych. Lacovej – Gallová Barbora a Compelová Michaela a tretie miesto získali Bálintová Alexandra a  Ďuriško Patrik / p.vych. Tomská a Kozák./ Kvíz sa teší u žiakov veľkému záujmu, o čom svedčí aj „rozstrelové kolo“ o prvé a druhé miesto, kde súťažiaci zhodne správne odpovedali a až v piatej otázke bolo o umiestnení rozhodnuté. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami.

Kvíz zorganizovala p. vychovávateľka Mgr. Erika Samborová