+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk         Miestny spolok SČK pri ŠI Medická 2          Košice

 

Dňa 9.11.2010 MS SČK pri ŠI Medická 2, Košice v spolupráci s ÚzS SČK Košice-mesto zorganizovali piaty rok skupinové darcovstvo krvi v NTS v Košiciach.

Do tejto humanitnej akcie, vyhlásenej Červeným krížom, sa zapojilo 12 žiakov ŠI, z ktorých 6 žiakov sa stalo úspešnými prvodarcami krvi, a 3 dospelí.

Ďalší žiaci, hlavne zo SZŠ, darovali krv jednotlivo, alebo za svoju školu. Akcia úspešne splnila svoj cieľ, a to motivovať žiakov v humanitnej oblasti, mať pozitívny prístup k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

Žiaci – darcovia, boli za svoj čin odmenení, formou  verejného poďakovania na členskej schodzi ďakovným listom a sladkou pozornosťou, z fondu rodičovského združenia, členkou výboru ÚzS SČK PhDr. A. Prevožňákovou: Patrik Bokšanský, Adrián Baranec, Michal Filičko, Patrik Galajda, Martin Rohun, Patrik Furčák, Anton Lamanec, Mário Jedinák, František Juhász, Martin Pčola, Roman Feník a Františka Ihnáthová. Za pedagogický zbor darovali krv Anna Šemorádiková a Ing. Marián Kováč a za údržbu daroval krv Juraj Sirotský. V príjemnej atmosfére si všetci darcovia krvi sľúbili, že sa opäť stretnú vo februári, pri Valentínskej kvapke krvi.

 

Predseda MS SČK pri ŠI Mediská 2, Košice                      Anna Šemorádiková