+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skRada vlády SR pre prevenciu kriminality

Kurz sebaobrany pre dievčatá

Na základe  projektu schváleného Radou vlády pre prevenciu kriminality  v rámci výzvy na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2009 náš internát získal podporu na projekt Školský internát v prevencii kriminality.

Jedným z cieľov projektu je prispieť k tomu, aby sa mladí ľudia v novom prostredí veľkého mesta cítili bezpečnejšie. K tomu bol zorganizovaný aj kurz sebaobrany pre dievčatá. Kurz viedol skúsený odborník na sebaobranu z Krajského riaditeľstva Policajného zboru, ktorý dievčatá pripravoval na všetky nebezpečné situácie, ktoré ich môžu postretnúť. Kurz sebaobrany prispel nielen  k väčšej informovanosti dievčat, ale aj k tomu, aby boli v prípade nebezpečenstva predvídavejšie a skúsenejšie vo vlastnom reagovaní i v pomoci iným.