+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk       Ponuka krúžkov v školskom roku 2016/2017
     
P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku
1. Pohybovo-relaxačný Mgr. Eva Bartošová
2. Moderná kuchárka Emília Bodnárová
3. Poznaj sám seba Mgr. Veronika Čačková
4. Aktívne v ŠI  Mgr. Gabriela Gačková
5. Cestovateľský  Mgr. Ján Hamadej
6. Estetický  Mgr. Ľubomíra Havajová
7. Rodina a my so zložkou čitateľsko-lit. Mgr. Renáta Hockicková
8. Poznaj svet očami biológie a geografie Mgr. Martin Horváth
9. Stolný tenis Mgr. Pavel Hudáček
10. Posilňovanie a kulturistika Mgr. Pavol Imrich
11. Šijeme a pletieme Ing. Mária Karoľová
12. Stolnotenisový  Mgr. Milan Kocur
13. Futbalový   Mgr. Milan Kocur
14. Breviár spoločenského správania Mgr. Jolana Kocurová
15. Kreatívne dielne   Gabriela Kokinčáková
16. Florbalový Mgr. Ladislav Kozák
17. Milujem Slovensko   Ing. Jarmila Krbaťová
18. Joga Mgr. Miroslava Kuchárová
19. Geografický Ing. Danka Lacová
20. Večerné rozhovory  Ing. Ľudmila Mimovičová
21. Literárny   PhDr. Geraldína Romanovová
22.

Kreatívne techniky

PhDr. Geraldína Romanovová
23. Paličkované čipky Mgr. Erika Samborová
24. Relaxačný Mgr. Erika Samborová
25.  Hudba a my PaedDr. Dana Januchová
26.  Zdravotnícky Anna Šemoradíková
27. Volejbalový Mgr. František Stacho
28. Babinec Mgr. Mária Urbanová
29. Novinársky Ing. Tatiana Zahradníčková
30. Zumba CVČ - Mgr. Guothová
31. Fitnes CVČ - Mgr.V.Hamříková