+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKrst básnickej zbierky

V priebehu už viac ako  trinástich rokov pôsobenia literárneho krúžku sme vydali v poradí už trinástu básnickú zbierku. Krstnými rodičmi boli : Ing. Mária Karoľová a akademický  maliar Viktor Ševčík. V kultúrnom programe za klavírneho doprovodu odzneli recitácie vybraných básní z básnickej zbierky. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani bývalí členovia literárneho krúžku, ktorí sa pravidelne každoročne zúčastňujú na krste.

Autorky a autor s ilustrátorkami vdýchli veršom pocity, nálady v básnickej zbierke " Život a my ". Básne sú volaním lásky, láska a poézia sú krištáľovou studničkou živej vody.

                                  vedúca literárneho krúžku : PhDr.Geraldína Romanovová

Život a my

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.