+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDňa 27.10.2009 sa v jedálni ŠI uskutočnila výstavka jedál racionálnej výživy pod názvom Jedlo ako liek.

Motiváciou pre pani vychovávateľky, Ing. Tatianu Zahradníčkovú a PhDr. Máriu Tejovú, bol záujem žiakov o zdravé stravovanie. Akcie sa zúčastnili žiaci a žiačky z tretieho, štvrtého, šiesteho a, samozrejme, z piateho poschodia. Výstava bola obohatená o kultúrny program, zaujímavé informácie z oblasti výživy a recepty chutných zdravých jedál.

Cieľom bolo motivovať prítomných k zdravému stravovaniu a informovať o možnostiach ako zdravým stravovaním predchádzať civilizačným chorobám.

 

Výstavka jedál racionálnej výživy spojená s ochutnávkou

„Jedlo ako liek“

 

Výstavka a ochutnávka jedál racionálnej výživy sa uskutočnila dňa 16.02.2012 podľa celoročného plánu ŠPZ – Zdravý domov.

Motiváciou k tejto akcii bol záujem žiakov o zdravé stravovanie, informovať prítomných o možnostiach ako predchádzať zdravým stravovaním civilizačným chorobám. Akcie sa zúčastnili žiaci z celého ŠI. Aktívne sa do prípravy jedál a jeho naaranžovania zapojilo 14 žiačok a samotnej akcie v čajovni sa zúčastnilo okolo 120 žiakov. Akcia bola obohatená zaujímavými informáciami z oblasti výživy a zaujímavými receptami chutných zdravých jedál. Bola tiež zdokumentovaná a mala medzi žiakmi a zamestnancami úspech. Z jedál mali úspech cestovinové a ovocné šaláty, sušené exotické ovocie a cereálie v jogurte a v mlieku.

Cieľ akcie bol splnený, prítomným sa podarilo priblížiť princípy zdravej výživy a motivovať tých, ktorí sa rozhodli zmeniť stravovacie návyky a prispieť k zdravému spôsobu života.