+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skIMATRIKULÁCIA

Dňa 21. októbra 2015, ako každý rok,  sa na našom školskom internáte konala imatrikulácia – prijímanie žiakov prvých ročníkov do cechu prvákov.

Keďže sme si tento rok na celom Slovensku pripomenuli 200-té výročie narodenia najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života a kodifikátora slovenského spisovného jazyka Ľudovíta Štúra, chceli sme podnietiť aj našich žiakov k tomu, aby si viac uvedomili, že bez Štúra by naša slovenčina mala iný cengot a zvuk. A tak sa celý večer niesol v štýle ŠTÚR – ŽÚR.

Chlapcov a dievčatá čakal bohatý kultúrno-spoločenský program. Na pódiu sa vystriedalo niekoľko nadaných žiakov – chlapcov a dievčat z ŠI. Huslistka Andrea Astrabová, spevák Peter Gáč, ktorého doprevádzal  gitarista Marian Hadžurik, hudobné trio v podaní speváčky Veroniky Hanečákovej, gitaristu Samira Abdaliho a huslistky Alexandry  Michelčíkovej. Zaspievať prišla aj superstaristka Tereza Gerzaničová a publikum roztlieskali a dobre naladili ľudové speváčky Ivka Mingáčová a Timea Džavoronková, ktoré na akordeóne sprevádzal Slavomír Harman.

Aby zábavy nebolo málo, žiaci vytvorili dva tímy, ktoré medzi sebou súťažili vo vedomostiach, logike, bystrosti a pozornosti.

Celý program bol ukončený diskotékou, na ktorej sa mohol vytancovať každý, kto tam bol.

 

Imatrikulácia 2015

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.