+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skDňa 24.11.2009 sa v jedálni ŠI uskutočnilo slávnostné prijatie 160 žiakov prvých ročníkov. Výnimočný moment Imatrikulácie vytvorili žiaci a žiačky z vyšších ročníkov, ktorí si pre svojich kamarátov – prvákov pripravili zaujímavý program. Okrem spoločenských tancov sme si mohli vypočuť spev a vlastnú tvorbu žiakov Konzervatória Košice. Videli sme aj vystúpenie hip-hopovej skupiny, ktorá ukončila oficiálnu časť večera a zároveň vyzvala ostatných do tanca na pripravenú diskotéku.

Každý prvák si osobne prezval Sľub prvákov a sladkú odmenu, čím „zložil“ sľub a  zaradil sa ku mnohým svojím kamarátom a spolubývajúcim v našom Školskom internáte.