+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKvíz – Hrady a zámky na Slovensku

Dňa 25.4.2017 sa v ŠI uskutočnila akcia zameraná na pamiatky hmotného  kultúrneho dedičstva ,,Hrady a zámky na Slovensku.” Cieľom akcie bolo uvedomiť si význam kultúrneho dedičstva, pochopiť rozdiel medzi hmotným a nehmotným   kultúrnym  dedičstvom, posilniť u mladých ľudí lásku  k historickým a kultúrnym pamiatkam, otestovať si svoje vedomosti a príjemne sa pobaviť. Kvíz bol realizovaný formou prezentácie. Počas hodnotenia kvízových otázok, si žiaci pozreli krátky  film „Hrady, zámky, kaštiele na Slovensku.” Na víťazov, ako aj na všetkých súťažiacich čakala sladká odmena. Súťažili dvojčlenné družstvá z jednotlivých výchovných skupín.

1. miesto -  2.VS          Liana Raganová, Lenka Semanová            

2. miesto -  22.VS         Viktor Pavlík, André Lukas        

3. miesto -  7.VS           Silvia Piptová, Mária Mižigárová                  

V Košiciach, 26.4.2017                                                                Ing. Danka Lacová

Hrady a zámky na Slovensku - kvíz

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.