+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skGEOGRAFICKÝ VEDOMOSTNÝ KVÍZ

Dňa 21.2.2011 sme mali v ŠI vedomostný kvíz z geografie. Zúčastnilo sa ho 60 žiakov. Test mal 37 otázok s výberom možností a 30 otázok, kde bolo treba napísať správnu odpoveď.

Na 1. mieste sa umiestnili žiaci zo 17. vých, skupiny Jakub Boháč a Tibor Szabari.

Druhé miesto obsadili žiačky z 8. vých. skupiny Martina Šotová a Lucia Kotllárová.

Na treťom mieste skončili žiaci z 19. vych. skupiny Ján Macko a Stanislav Kachman.

4. miesto obsadila Lucia Jelínková.

Test mal „prevetrať“ vedomosti zo základnej školy, no niektoré otázky "vraj" prekvapili, ale všetci sa zabavili a určite sa  aj niečo nové dozvedeli.

Kvíz pripravila p. Ľ. Havajová.