+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skFAŠIANGOVANIE

 12. februára 2013 sa v jedálni ŠI uskutočnila netradičná oslava končiaceho fašiangu.  Študenti žiackej rady ocenili originálne a tvorivé masky. Poukážky  potešili nasledovné žiačky:

Luciu Bučorovú, Denisu Pavúkovú, Kristínu Bubniakovú, Gabrielu Kyseľovú, Lauru Kontrišovú, Kingu Zánovú, Veroniku Vokuličovú a Magdalénu Dulovú.

Z chlapcov boli odmenení Peter Havej a Radoslav Majcher.

Žiacka rada si pre žiakov pripravila diskotéku na želanie aj rôzne súťaže. Prvé miesto v stoličkovom tanci vyhrala Bianka Kissová. Srdečne blahoželáme!

 

Fašiangovanie v ŠI

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.