+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skExhibičné stretnutie v halovom futbale

Vo februári sa vo vysokoškolskej telocvični na Medickej 6 uskutočnilo stretnutie v halovom futbale medzi víťazmi žiackeho turnaja a zamestnancami Školského internátu, ktoré prebehlo v príjemnej športovej atmosfére.

Samotný výsledok stretnutia ani nebol tak dôležitý, ako pocit aktívneho pohybu a snaha urobiť niečo pre svoje zdravie, aj keď v prípade zamestnancov to bolo dosť náročné zvládnuť a stíhať tempo s oveľa mladšími a trénovanými chlapcami.

Akcia sa vydarila, a tak všetci účastníci sa dohodli, že si to zopakujú niekedy v budúcnosti so známym sloganom: Športu zdar a futbalu zvlášť!!!