+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skENVIROMENTÁLNA VYCHÁDZKA

Dňa 21.4.2016 sa konala environmentálna vychádzka do blízkeho okolia, zameraná na spoznávanie okolia ŠI, spojená so separovaním plastov a skla.   Akcie sa zúčastnilo 23 žiakov, mala pozitívny ohlas.

Akciu zorganizovala Mgr. Eva Bartošová